نظر سنجی

نظرسنجی

اختیاری
اختیاری
تاریخ تولد
اختیاری
میزان بازدید شما از نیازجو مارکت در روز چه مقدار می باشد؟(Required)
آیا دوس دارید دوباره نیازجو مارکت را حمایت کنید ؟(Required)
نمونه : بله/خیر ، زیرا .....
نمونه: بله/خیر ، ما نیاز به محصولات.....
نمونه: بله/خیر ، ما نیاز به فروشگاه.....
نمونه : بله/خیر ، زیرا .....
پیک هنگام تحویل سفارش ماسک دارد ؟(Required)
نمونه : بله/خیر ، زیرا .....